CÉGLISTAPANASZ - CÉGEKRE Munkavállalóktól - megtörtént esetek - írj Te is!

Átvertek egy CÉGNÉL ahol dolgoztál? Csalódott vagy? Úgy érzed igazságtalanság ért? Vagy csak informálódni szeretnél, mire számíthatsz? Megpróbálunk segíteni és mi is kérjük, osszd meg velünk negatív tapasztalataidat!

Telefonon vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Felügyeleti, Ellátási és Társadalmi Párbeszéd Főosztályával a 06-1/303-9300 telefonszámon, és kérdésével forduljon ezzel a témával foglalkozó szakemberünkhöz.

Ki jogosult munkanélküli segélyre?

Ha az álláskereső táppénzben nem részesül, továbbá rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult és munkát akar vállalni, de az állás keresése nem volt eredményes, és az állami foglalkoztatási szerv  sem tud számára megfelelő munkahelyet felkínálni.

A munkanélküli segély három típusa 2012-ben:

 1. az első típusa azt az álláskeresőt illeti meg aki, legkevesebb 180 nap munkanélküli járadékra volt  jogosult és a járadék folyósítási idejét kimerítette.Ebben az esetben a munkanélküli járadék megszüntetésétől számított 30 napon belül kell benyújtani a munkanélküli segély folyósítása iránti kérelmét.
 2. a második típusa annak az álláskeresőnek jár, aki munkanélküli járadékra nem jogosult,és legalább 200 munkaviszonyban töltött nappal rendelkezik, az álláskeresővé válását megelőző 4 évben.
 3. a harmadik típus azon álláskereső részére állapítható meg, akinek a segély iránti kérelem benyújtásának időpontjában,maximum 5 éve hiányzik a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez. További feltétel, hogy legkevesebb 140 napig részesült munkanélküli járadékban, emellett rendelkezzen az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel és a járadék folyósítási idejének kimerítését követő 3 éven belül betölti a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.

Milyen időtartamra jár a munkanélküli segély?

Az első és a második típusú munkanélküli segély folyósítási időtartama 90 nap. Abban az esetben ha, az álláskereső a kérvény benyújtásának időpontjában az 50. életévét betöltötte, a munkanélküli segély első típusának folyósítása 90 nappal ,meghosszabbodik, így 180 napra válik  jogosulttá.

A munkanélküli segély harmadik típusa a baleseti rokkantsági nyugdíj, a rokkantsági, és az öregségi jogosultságának megszerzésig folyósítható.

A munkanélküli segély folyósításának kezdő napja, a kérelem benyújtását követő nap.

A munkanélküli segély folyósítását szüneteltetni kell abban az esetben, ha az álláskereső:

 • rövid időintervallumú, legfeljebb 90 napig tartó kereső tevékenységet folytat, feltéve, hogy ezt bejelentette a munkaügyi központnak,
 • rövid időtartamú közhasznú munkavégzése alatt,
 • szabadságvesztés ,előzetes letartóztatásban van,  elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg,
 • gyermekgondozási díjra, terhességi gyermekágyi segélyre, illetve gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapítását jelenti be,

A 3. típus esetén az alábbi esetekben is:

 • 90 napra, ha az álláskereső az általa folytatott kereső tevékenységhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségét elmulasztja.
 • kereső tevékenységet folytatott, az munkanélküli segély folyósításának szüneteltetése alatt és ennek eredményeként álláskeresési járadékra szerzett jogosultságot,
 • csak a 3. típus esetén, kereső tevékenység idejére, függetlenül annak időtartamára

A munkanélküli segély folyósítását meg kell szüntetni abban az esetben, ha az álláskereső:

 • folyósítási idejét kimerítette az álláskeresési segélynek,
 • oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat,
 • a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül, olyan képzési lehetőséget fogad el,
 • álláskereséséi segélyben részesül és törlik a nyilvántartásból,
 • kéri,azt,
 • meghalt.

A fent leírtak jogszabályi alapjai:

 • A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
 • 2005. évi LXX. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
 • A munkanélküli segély jogtalan felvétele büntetendő cselekmény

A konvergenciaprogram részeként megjelent egy javaslat, ennek értelmében 2012. január 1-től a jelenlegi 270 napról 90 napra csökken az álláskeresési járadék folyósításának ideje, majd a 90 nap leteltét követően nem já támogatás. A lehetőségek melyek közül választani lehet, hogy vagy más munkahelyet kell találni, közmunkásként kell elhelyezkedni annak aki elveszíti állását, mivel 2012. Január 1-jével módosul az álláskeresési járadék szabályozása is. A munkanélküli segély 2012-től álláskeresési járadék néven lesz ismert.

Statisztikai adatok szerint az elmúlt egy év alatt az álláskereső-munkanélküliek száma a szakképzetlenek csoportjában 1,4 százalékkal, a diplomásoknál 7 százalékkal nőtt. A konvergencia programban előrejelzett munkaerő-piaci változások következtében kérdéses, hogy a felszabadult munkaerők milyen arányban lesznek bevonhatók a közfoglalkoztatásba, hiszen a jelenlegi 270 nap álláskeresési járadékot eddig is csak kevesen vették igénybe, az átlagos ténylegesen igénybe vett idő eddig sem haladta meg a 90 napot, mivel folyamatos négy év munkaviszony hiányában a 270 napos ellátásra nagyon kevesen jogosultak.

Amennyiben a törvényjavaslat elfogadásra kerül, a munkanélküli segély 2012-től érvényes összege az első hónapban az addigi bér 90 százaléka, a másodikban 80 százaléka, a harmadik hónapban pedig az átlagkereset 70 százaléka lesz. A még érvényben lévő jogszabály az alábbi szempontok szerint szabja meg a jogosultak körét, a folyósításának időtartamát és a járulék mértékét:

Amennyiben az álláskeresési járadékban részesülő személy legalább napi négy órás, határozatlan időtartamú munkaviszonyt létesít még a járadék folyósítási idejének lejárta előtt, kérelmére a folyósítási időből még hátralévő időszakra járó járadék meghatározott összegét egy összegben ki kell fizetni részére abban az esetben, ha a kifizetés napjáig folyamatosan munkaviszonnyal rendelkezik és ennek a munkaviszonybak a fennállásáról a munkáltatótól igazolást kap. A kérelmet az álláskeresési járadék folyósítási idejének lejártát követő 30 napon belül kell benyújtani.

A megállapított álláskeresési járadék folyósításának első szakaszában létesített munkaviszony esetén a kifizethető összeg a kérelem benyújtásának időpontjában fennmaradó összeg 80 százaléka, a folyósítás második szakaszában létesített munkaviszony esetében a fennmaradó összeg 30 százaléka. Amennyiben valaki ugyanazzal a munkaadóval létesít munkaviszonyt, amelynél az álláskeresési járadék megállapítását megelőzően munkaviszonyban állt, a járadék fennmaradó összege nem fizethető ki.

A jelenlegi szabályozás szerint a munkanélküli csak a végzettségének megfelelő vagy annál eggyel alacsonyabb szintű munkakört köteles elfogadni. Az eddigiekhez képest lényeges változás lesz, hogy a munkanélküli segély 2012-től előírja, miszerint a munkanélküli  a munkaügyi szervezet által felajánlottat munkát is köteles lesz elvállalni. A járadék letelte után mindenkinek felajánlanak közmunka lehetőséget és a munkakereső eldöntheti, hogy él-e ezzel, vagy ismét a munkaerőpiacra visszatérve keres állást. Igen nagy a veszélye annak, hogy amennyiben az új konvergencia program megvalósul, ettől csak a regisztrált munkanélküliek száma lesz kevesebb, de a 90 nap letelte után a munkanélküliek nagy része a közmunka helyett inkább állásnélküli marad, vagy a feketegazdaságban keres munkalehetőséget.

A munkanélküli segély 2012-től az új közmunka program hatására, illetve ezzel összefüggésben változik elsősorban. Felmerül a kérdés, hogy amennyiben  ezek az intézkedések érvénybe lépnek, 2012-ben hányan élnek majd a lehetőséggel és veszik igénybe az álláskeresési járadékot a magas- és kevésbé magas jövedelmű álláskeresők közül. Előfordulhat, hogy aki ebben az évben még ódzkodott a járadék igénybevételétől - attól félve, hogy ha kikerül a munkaerőpiacról, akkor nehezebb a visszajutás - annak a munkanélküli segély 2012-től jobb megoldás lesz, mert a diplomás munkanélküliek száma olyan mértékben emelkedik, hogy az előző kerestük 90 százaléka is segítség lesz.

Mivel a közmunkaprogram részletei még nem ismertek, nem lehet tudni egyelőre, mely cégek vállalnak majd részt benne, kérdéses, hogy a diplomás álláskeresők élnek-e az erdőtakarítás- és közterek takarítása által nyújtott lehetőségekkel. Elég nyilvánvaló lenne az a lehetőség, hogy a diplomás és szakképzett munkanélküliek a szakmájukhoz közelálló munkát vállalhassanak közmunkaként. Jó lehetőség lenne, ha például kórházak, idősek ellátásával foglalkozó alapítványok, esetleg önkormányzatok családsegítő szolgálatai bevonhatók lennének a programba, a közmunkát vállaló munkanélküliek ezeken a helyeken igen jó „szolgálatot" tehetnének, mellyel az intézmények pénzügyi lehetőségeit sem merítenék ki. Sokban függ tehát a közmunka program alakulásától, hogyan változik a munkanélküli  segély 2012-től.

Forrás: www.hitelkalkulator.szeghalom.eu


Munkanélküli segély 2011/2012 - Munkanélküli segély igénylés 2012. Az álláskeresési járadék maximális folyósítási időtartama az eddigi 270 napról 180 napra csökken. Ezek alapján mégsem fog három hónapra csökkenni. A munkanélküli segély folyósításának azonban lesznek feltételei. Az álláskeresési járadék ellátás megvonható lesz azoktól, akik a felajánlott közfoglalkoztatást nem fogadják el, illetve azoktól, akik nem rendelkeznek megfelelő időtartamú biztosítási jogviszonnyal.

2011. szeptember 1-től lép hatályba az álláskeresési ellátás változásaira vonatkozó jogszabály módosítása, melynek alapján az állást keresők maximum a minimálbért kaphatják meg. A Foglalkoztatási Hivatal tájékoztatása szerint többféle kritériumnak kell megfelelnie annak, aki álláskeresési járadékra lesz jogosult 2011. szeptember 1-től.

A munkanélküliek ellátása eddig az álláskeresési járadék, az álláskeresési segély, bérpótló juttatás és a rendszeres szociális segély igénybe vételével történhetett. A most készülő törvényjavaslat ezt a rendszert kívánja alaposan átformálni.

A törvényjavaslat a következő elemeket tartalmazza:
- bérpótló juttatás, helyett életbe léphetne a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- szociális ellátórendszerben kapható támogatások összegének maximalizálása
- az ellátás azonnali megszüntetése, amennyiben az aktív korú érintett nem fogadja el a számára felkínált közmunka lehetőséget
- ezentúl az 55 év felettiek is foglalkoztathatónak minősülnek
- megszűnne az álláskeresési segély. Ezt a jövőben csak azok vehetnék igénybe, akik az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évben váltak álláskeresővé.

Az álláskeresési járadék összege a járadék iránti kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben elért átlag járulékalapok 60%-a, maximum a jogosultság kezdő napján hatályos legkisebb munkabérnek megfelelő összeg lesz.

Egy példa a munkanélküli segély 2011 összegére: Ha valaki a vizsgált időszakban 200.000.-Ft-os munkabérben részesült, az 78.000.-Ft járadékra jogosult. Ennek oka az, hogy a 200.000.-Ft-os munkabérének 60%-a 120.000.-Ft, vagyis meghaladta a minimálbért. Ha valaki ezen időszakban 80, 90, majd 78.000.-Ft-os munkabért kapott, annak a járulékalap 60%-os átlaga alapján kb. 49.000.-Ft lesz a segélyének az összege.

Forrás: Keszthelystart.hu

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 12
Tegnapi: 13
Heti: 156
Havi: 310
Össz.: 96 324

Látogatottság növelés
Oldal: MUNKANÉLKÜLI SEGÉLY tudnivalók
CÉGLISTAPANASZ - CÉGEKRE Munkavállalóktól - megtörtént esetek - írj Te is! - © 2008 - 2018 - ceglistapanasz.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »